Laboratorium inżynierskie sala 206 paw. D-14 Wydział Zarzadzania AGH

Laboratorium studenckie pod nazwą Engineering Innovation Lab (EIL) z certyfikatem firmy Makerbot (USA) produkującej profesjonalne drukarki 3D przeznaczone jest dla obsługi dydaktyki z przedmiotów inżynierskich tj: Inżynieria odwrotna oraz Szybkie prototypowanie.

Inżynieria odwrotna
Inżynieria odwrotna

Studenci mogą się uczyć jak (za pomocą jakich narzędzi) pozyskiwać informacje o geometrii fizycznej produktu oraz dowiedzą się jak analizować i przetwarzać te informacje dla opracowania danych technicznych oraz w jaki sposób wykorzystać te dane do wytworzenia nowego produktu w takiej samej bądź ulepszonej postaci. Poznają założenia inżynierii odwrotnej (ang. reverse engineering), która jest procesem odwrotnym do inżynierii w ujęciu tradycyjnym. Studenci nauczą się jak wykorzystać dane pozyskane w ramach inżynierii odwrotnej do badania jakości wyrobów gotowych lub zgodności ze wzorcem (normą).

Poznają narzędzia dyskretyzacji geometrii fizycznego produktu takie jak skanery bezdotykowe 3D oraz współpracujące z nimi oprogramowanie pozwalające na przetwarzanie pozyskanych danych w cyfrowy model produktu możliwy do dalszej obróbki w specjalistycznych programach np. Solidworks. Poznają ekologiczny cykl życia produktu (metoda LCA) oraz metody komputerowe jego analizy za pomocą najnowszego oprogramowania (metoda Monte Carlo oraz analiza LCI).

Szybkie prototypowanie
Szybkie prototypowanie

Studenci poznają założenia szybkiego prototypowania (ang. rapid prototyping) z wykorzystaniem metod przyrostowych: tj, technologie tworzenia fizycznego modelu wyrobu z modelu cyfrowego opracowanego w specjalizowanych programach komputerowych. Rapid prototyping opierające się głownie na druku 3D, które rozwinęły i przyspieszyły procesy związane z wprowadzaniem na rynek nowych produktów oraz nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych. Studenci poznają praktyczne zasady druku 3D na indywidulanych stanowiskach laboratoryjnych wyposażonych w niezbędny sprzęt drukujący (drukarka 3D dla każdego stanowiska) oraz towarzyszące im stacje robocze (dedykowane) do celów projektowania wraz z oprogramowaniem specjalistycznym klasy światowej.

Wyposażenie
Wyposażenie

15 drukarek MakerBot Replicator+, 1 drukarka MakerBot Z18 (wielkogabarytowa), 17 stacji roboczych graficznych Dell 32GB Ram + 512GB SSD +1T HDD z kartami graficznymi NVidia Quadro 4GB RAM, jeden przemysłowy bezdotykowy skaner 3D światła strukturalnego firmy SmartTech3D 10MPix (zielone światło) wraz z osprzętem, oprogramowanie inżynierskie Solidworks oraz Geomagic Design X jako uzupełnienie do oprogramowania Solidworks służące przetwarzaniu wykonanego skanu 3D, oprogramowanie Geomagic Control X służące porównywaniu zeskanowanego obiektu z jego modelem cyfrowym (np. kontrola jakości), oprogramowanie SimaPro 9 z bazą danych Ecoinvent database dla celów weryfikacji sumarycznego oddziaływania (obciążenia) na środowisko projektowanych wyrobów w oparciu o analizę LCA/LCI (np. ślad węglowy, ślad wodny), oprogramowanie Oracle Crystal Ball – zaawansowane narzędzie analizy Monte Carlo dla celów inżynierskich i ekonomicznych, Ekran TV 70", Serwer Dell - 2 procesory 10-rdzeniowe z zegarem 2.4 GHz, 128 GB RAM, 2 dyski SAS w macierzy 2x4TB